0

Κριτήρια Επιλογής Νέου Αμπελώνα

Η επιλογή της περιοχής όπου θα εγκατασταθεί ο νέος αμπελώνας είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Τα κύρια κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή αυτή είναι το κλίμα, το έδαφος, η ποικιλία που [...]

0

Ωίδιο αμπέλου (Erysiphe Necator)

Το ωίδιο της αμπέλου είναι μια ασθένεια που φημολογείται να προέρχεται από την βόρεια Αμερική. είναι από τις πιο σημαντικές ασθένειες της αμπέλου διότι προσβάλει το φυτό κάθε χρόνο. Για την [...]

0

Μορφολογία Εδάφους

Η ανάλυση του χώματος στον αμπελώνα είναι μια μέθοδος που μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Σαν αποτέλεσμα κατανοείται καλύτερα η [...]

0

Sauvignon Blanc

Πρόκειται για μiα λευκή ποικιλία όπου η καταγωγή της προέρχεται από την κοιλάδα του Λίγηρα. Είναι αποτέλεσμα φυσικής διασταύρωσης των ποικιλιών Tramminer και Chenin Blanc, και αποτελεί την τρίτη [...]