0

Χλωρή λίπανση

Η χλωρή λίπανση αποτελεί την καλλιέργεια κάποιου φυτικού είδους στο έδαφος με σκοπό την ενδυνάμωση της οργανικής ύλης και αύξηση των συγκεντρώσεων των θρεπτικών συστατικών, κυρίως του αζώτου, που [...]

0

Περονόσπορος

O περονόσπορος αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ασθένειας της αμπέλου και το όνομα του έχει συνδεθεί με πολλές καταστροφές του ελληνικού αμπελώνα. Εισήχθη στην Ευρώπη (αρχικά στην Γαλλία) μέσα [...]