0

Βιολογική Αμπελουργία

Η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας είναι πλέον μονόδρομος. Η σωστή διαχείριση των πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας και της ποιότητας [...]

0

Φθινοπωρινό κύμα βλάστησης

Το φθινοπωρινό κύμα βλάστησης χαρακτηρίζεται από την ικανότητα εκβλάστησης των επάκριων οφθαλμών της κληματίδας και εμφάνισης μικρού μήκους νέου βλαστού. Τον κύριο λόγο εκβλάστησης έχουν οι [...]

0

Φυλλόπτωση

Παρατηρείται στα τέλη της περιόδου βλάστησης και αποτελεί φυσιολογική διαδικασία του ετήσιου κύκλου του φυτού. Σε οποιαδήποτε άλλη φάση του ετήσιου κύκλου η φυλλόπτωση δεν είναι φυσιολογική και [...]

0

Αποθησαυρισμός

Ο αποθησαυρισμός του αμπελιού ξεκινά από την έναρξη της ωρίμασης και διαρκεί μέχρι την πτώση των φύλλων. Αποτελεί μια σημαντική λειτουργία των πολυετών οργάνων του φυτού (ρίζες, βραχίονες, [...]