Αποθησαυρισμός

 In BLOG

Ο αποθησαυρισμός του αμπελιού ξεκινά από την έναρξη της ωρίμασης και διαρκεί μέχρι την πτώση των φύλλων. Αποτελεί μια σημαντική λειτουργία των πολυετών οργάνων του φυτού (ρίζες, βραχίονες, κορμός) διότι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης αποθηκεύονται σε αυτά με την μορφή του αμύλου. Το ποσοστό αποθησαυρισμού που θα πραγματοποιήσει το αμπέλι εξαρτάται από την ποικιλία, ηλικία, ζωηρότητα αλλά επίσης και από κλιματικούς αλλά και καλλιεργητικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες και συνεπώς το ποσοστό αποθησαυρισμού έχουν καθοριστικό ρόλο την εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών την επόμενη καλλιεργητική χρονιά καθώς και στην ανάπτυξη των βλαστών.

Οι κληματίδες που παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό αποθησαυρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως παραγωγικές μονάδες κατά το χειμερινό κλάδεμα, είτε ως μοσχεύματα. Τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης κληματίδας καθορίζονται από το βαθμό σκληρότητας και αντίστασης, την έναρξη του αποθησαυρισμού αλλά και την λήξη του καθώς και τον βαθμό ξυλοποίησης.

Recommended Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο