0

Φθινοπωρινό κύμα βλάστησης

Το φθινοπωρινό κύμα βλάστησης χαρακτηρίζεται από την ικανότητα εκβλάστησης των επάκριων οφθαλμών της κληματίδας και εμφάνισης μικρού μήκους νέου βλαστού. Τον κύριο λόγο εκβλάστησης έχουν οι [...]

0

Riesling

0

Αθήρι

0

Φυλλόπτωση

Παρατηρείται στα τέλη της περιόδου βλάστησης και αποτελεί φυσιολογική διαδικασία του ετήσιου κύκλου του φυτού. Σε οποιαδήποτε άλλη φάση του ετήσιου κύκλου η φυλλόπτωση δεν είναι φυσιολογική και [...]

0

Αποθησαυρισμός

Ο αποθησαυρισμός του αμπελιού ξεκινά από την έναρξη της ωρίμασης και διαρκεί μέχρι την πτώση των φύλλων. Αποτελεί μια σημαντική λειτουργία των πολυετών οργάνων του φυτού (ρίζες, βραχίονες, [...]

0

Ζιζάνια Αμπελωνα

Η αυτοφυής βλάστηση που ευδοκιμεί μέσα σε ένα αμπελώνα χαρακτηρίζεται ως ζιζάνια. Ο αμπελώνας έχει την δυνατότητα να καλλιεργεί πληθώρα ζιζανίων είτε ετήσια είτε πολυετή. Κάποια από τα ζιζάνια [...]

0

Λήθαργος

Λήθαργος είναι ένα από τα σημαντικότερα φυσιολογικά στάδια της αμπέλου και αποτελεί την παρεμπόδιση διάφορων τμημάτων του φυτού με μεριστωματικό ιστό να βλαστάνουν. Η βλάστηση των τμημάτων του [...]

0

Τα στόματα της Αμπέλου

Το νερό απορροφάται από το τις ρίζες τις αμπέλου και μέσα από το ξυλώδης παρέγχυμα μεταφέρεται στα διάφορα μέρη του φυτού και καταλήγει στα στόματα όπου πραγματοποιείται η διαπνοή. Τα στόματα [...]

0

Προπαρασκευαστικό κλάδεμα ή Κλαδοκάθαρος

Το καθάρισμα ή προπαρασκευαστικό κλάδεμα είναι μια τεχνική κλαδέματος και κατανομής των εργασιών κλαδέματος η οποία αποτελεί τεχνική της παραδοσιακής αμπελουργίας. Πραγματοποιείται από την στάδιο [...]

0

Χλωρή λίπανση

Η χλωρή λίπανση αποτελεί την καλλιέργεια κάποιου φυτικού είδους στο έδαφος με σκοπό την ενδυνάμωση της οργανικής ύλης και αύξηση των συγκεντρώσεων των θρεπτικών συστατικών, κυρίως του αζώτου, που [...]