Διαδικασία διαφοροποίησης βλαστών

 In BLOG

Η διαδικασία αυτή επηρεάζει σημαντικά το ύψος του φυτού, τον  αποθησαυρισμό, την εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών όπως και την ποιότητα της ηρτημένης παραγωγής. Αφορά τις διεργασίες που πραγματοποιούνται με σκοπό την νέκρωση του επάκριου οφθαλμού του βλαστού για την μη περεταίρω αύξηση του.

Η διαφοροποίηση αυτή λόγω συγκεκριμένων διεργασιών ξεκινά από την βάση του βλαστού και έχει ακροτελή κατεύθυνση και ο χρόνος έναρξης επηρεάζεται από τις ενδογενείς ιδιότητες του φυτού όπως και από περιβαλλοντικούς αλλά και καλλιεργητικούς παράγοντες. Κατά την διαδικασία αυτή παρατηρείται αύξηση του αμπσισικού οξέος και μείωση της συγκέντρωσης των αυξινών και γιββεριλλινών.

Έπειτα από την νέκρωση του επάκριου οφθαλμού τα προϊόντα που παράγονται κατά την φωτοσύνθεση διοχετεύονται αρχικά στις ράγες του φυτού (έναρξη ωρίμανσης) και έπειτα στις κληματίδες και τα λοιπά όργανα όπου ξεκινά η διαδικασία του αποθησαυρισμού.

Η έναρξη της διαδικασίας διαφοροποίησης των βλαστών αρχικά εντοπίζεται στα μεσογονάτια διαστήματα της βάσης του βλαστού όπου το πράσινο χρώμα μεταβάλλεται (ανάλογα την ποικιλία) από ανοιχτό καφέ έως ανοιχτό κόκκινο. Αυτό πραγματοποιείται σε όλο τον βλαστό έως την πλήρη ξυλοποιήση του.

 

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο