Γεωγραφικές Ενδείξεις Ποιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης

 In BLOG

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

Σαν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) χαρακτηρίζεται ο κανονισμός που ταυτοποιεί  ένα προϊόν το οποίο έρχεται από μία συγκεκριμένη περιοχή ή μέρος, έγκειται σε συγκεκριμένους κανόνες που καθιστούν την ποιότητα του προϊόντος αρκετά υψηλή  μέσω του γεωγραφικού περιβάλλοντος, την ιστορία καθώς και του εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες.

Στην περίπτωση των κρασιών, τα σταφύλια πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή όπου παράγεται το κρασί, οι καλλιεργητικές/οινοποιητικές τεχνικές, η ποικιλιακή σύνθεση όπως και η στρεμματική απόδοση είναι ήδη καθορισμένη βάση των κανονισμών. Οι στόχοι των κανονισμών ΠΟΠ είναι η εξασφάλιση δίκαιων όρων για την ποιότητα των προϊόντων τους, η διασφάλιση της προστασίας των ονομάτων ως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην επικράτεια της Ένωσης και η παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που προσθέτουν αξία για τους καταναλωτές. Επιπλέον, όλα τα στάδια παραγωγής του προϊόντος λαμβάνουν χώρα στην καθορισμένη γεωγραφική περιοχή.

 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

Σαν Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) μπορεί να χαρακτηριστεί ως η σχέση μεταξύ μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και της ονομασίας ενός προϊόντος όπου μια συγκεκριμένη/α ποιότητα, ή χαρακτηριστικά συνδέονται με τη γεωγραφική προέλευση.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος κανονισμός με τα προϊόντα ΠΟΠ, προσδιορίζει τα ΠΓΕ ως προϊόν που προέρχεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα, τα χαρακτηριστικά του οποίου οφείλονται στη γεωγραφική προέλευση και τουλάχιστον ένα από τα στάδια παραγωγής λαμβάνει χώρα εντός αυτής της γεωγραφικής περιοχής.

Αναφορικά με τους οίνους, το 85% των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τη γεωγραφική περιοχή όπου όντως παρασκευάζεται το κρασί. Οι στόχοι της ρύθμισης των προϊόντων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, είναι οι ίδιοι με τους στόχους που αναφέρονται στον κανονισμό για το προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Η νομοθεσία των προϊόντων ΠΓΕ προϋποθέτει συνδέσμους μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων του γεωγραφικού περιβάλλοντος (που περιλαμβάνει φυσικούς ή/και ανθρώπινους παράγοντες) σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος.

 

Recommended Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο