Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Αμπελώνων

 In BLOG

Η άμπελος αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα φυτά στην ανθρωπότητα. Η ιστορία της ξεκινάει από το τέλος της τριτογενούς γεωλογικής περιόδου, όπου εντοπίστηκε σαν άγρια άμπελος, ενώ η καλλιεργήσιμη άμπελος προήλθε μέσω διασταυρώσεων των υποειδών της άγριας αμπέλου. Στην Ελλάδα το πρώτα στοιχεία καλλιέργειας της αμπέλου εντοπίζονται κατά το 3000 π.Χ. από την επιρροή των Αιγύπτιων ή των φοινίκων με την Κρήτη.

Πλέον η αμπελοκαλλιέργεια απαντάται σε όλο τον κόσμο με συνολική έκταση πάνω από 70 εκατομμύρια στρέμματα. Την μεγαλύτερη έκταση καλλιεργούμενων αμπελώνων καλύπτει η Ευρώπη με πάνω από 55% της συνολικής έκτασης . Βέβαια αυτός ο αριθμός έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια λόγω της πολιτικής εκριζώσεων και απαγόρευσης νέων φυτεύσεων εξαιτίας των υψηλών αποθεμάτων αμπελουργικών προϊόντων και κυρίως του κρασιού. Ο ελληνικός αμπελώνας αποτελείτε από συνολική έκτασης άνω του ενός εκατομμυρίου στρεμμάτων με τεράστιες διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια λόγω ιστορικών αναταράξεων και ασθενειών. Η Πελοπόννησος και η Κρήτη αποτελούν τα πιο ιστορικά και μεγαλύτερα σε εκτάσεις αμπελουργικά διαμερίσματα της χώρας μας με προϊόντα αρίστης ποιότητας λόγω της ετερομορφίας των πολλών υποπεριοχών.

Η εταιρεία Αμπελώνες Αντωνόπουλος καλλιεργεί αμπέλια συνολική έκτασης 250 στρεμμάτων, τόσο σε πεδινές όσο και σε ορεινές περιοχές λόγω αυτής της διαφορετικότητας που απαντάται στις περιοχές της Πελοποννήσου. Μια ξενάγηση στους ορεινούς αμπελώνες στα Δεμέστιχα, Αχαΐας όσο και στους πεδινούς αμπελώνες στον Βασιλικό, μπορεί να πείσει κάθε ενδιαφερόμενο για τα αμπελουργικά προϊόντα της περιοχής όσο και για την διαφορετικότητα.

 

 

Κάντε τώρα την κράτηση σας στο www.cavaclauss.gr

Recommended Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο