Κριτήρια Επιλογής Νέου Αμπελώνα

 In BLOG

Η επιλογή της περιοχής όπου θα εγκατασταθεί ο νέος αμπελώνας είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες.

Τα κύρια κριτήρια που επηρεάζουν την επιλογή αυτή είναι το κλίμα, το έδαφος, η ποικιλία που θα φυτευτεί, σε συνδυασμό με το υποκείμενο όπως και ο προσδιορισμός χρήσης του αμπελώνα.

 

Η σωστή επιλογή αυτών των κριτηρίων καθιστά ένα μελλοντικά βιώσιμο αμπελώνα.

 

Οι μέσες κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάποια περιοχή παρέχουν στοιχεία για το κλίμα της περιοχής αυτής. Οι ημερήσιες ή ωριαίες μεταβολές των μικροκλιμάτων συνθηκών της περιοχής πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια επιτυχή καλλιέργεια αμπέλου. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του κλίματος είναι η θερμοκρασία, καθώς επηρεάζει όλα τα στάδια βλάστησης και αναπαραγωγής της αμπέλου.

Σαν γενικός κανόνας ισχύει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στην περίοδο βλάστησης επιταχύνουν την βλάστηση και πρωιμίζουν την παραγωγή. Άλλος παράγοντας που καθορίζει το κλίμα μιας περιοχής είναι η βροχόπτωση, όπου αν και το αμπέλι δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε νερό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για παραγωγή προϊόντων ποιότητας.

Τέλος άλλοι σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται με το κλίμα για την επιλογή ενός αμπελώνα είναι η ηλιοφάνεια και ο άνεμος.

Η σύσταση του εδάφους επηρεάζει επίσης την επιλογή του αμπελοτόπου.

Η μεγάλη ποικιλομορφία του εδάφους σε ένα αμπελοτόπι καθορίζει τον βαθμό ανάπτυξης της αμπέλου και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και αυτό γιατί η γεύση και το άρωμα των σταφυλιών συνδέονται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο φυτικό είδος με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους.

Τοπογραφικοί παράγοντες όπως η κλίση, το ανάγλυφο, το υψόμετρο και ο προσανατολισμός αποτελούν στοιχεία για την σωστή επιλογή του αμπελώνα και κάθε ένα στοιχείο από αυτά πρέπει να μελετάται ξεχωριστά αλλά και  η αλληλεπίδραση όλων με την καλλιεργούμενη ποικιλία.

 

Τελευταίο κριτήριο είναι η επιλογή της ποικιλίας και του υποκειμένου και αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την εγκατάσταση ενός σύγχρονου βιώσιμου αμπελώνα.  Αρχικά, το υποκείμενο πρέπει να είναι ανθεκτικό στην ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας και αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή σε συνδυασμό με συγκεκριμένη ποικιλία σε δεδομένο εδαφοκλιματικό περιβάλλον. Η επιλογή της ποικιλίας γίνεται έπειτα από μελέτη και ανάλυση των εδαφοκλιματικών δεδομένων και αμπελοκομική εμπερία.

Αυτές οι 3 αρχές θα δώσουν την κατεύθυνση της παραγωγής και της ποιότητας. Η επιλογή διαφόρων ποικιλιών με σωστό σύστημα μόρφωσης, εξαρτώμενη από την έκταση του αμπελοτεμαχίου, αποτελεί ορθή αμπελουργική τεχνική. Πολύ βασικό χαρακτηριστικό για τις ποικιλίες οινοποιίας είναι ο χρόνος ωρίμανσης όπου επιδιώκεται οι ποικιλίες που θα φυτευτούν να ωριμάζουν σχετικά κοντά για μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο