Προπαρασκευαστικό κλάδεμα ή Κλαδοκάθαρος

 In BLOG

Το καθάρισμα ή προπαρασκευαστικό κλάδεμα είναι μια τεχνική κλαδέματος και κατανομής των εργασιών κλαδέματος η οποία αποτελεί τεχνική της παραδοσιακής αμπελουργίας.

Πραγματοποιείται από την στάδιο της πτώσης των φύλλων μέχρι πριν το χειμερινό κλάδεμα καρποφορίας, και αποσκοπεί σε καλύτερη κατανομή των εργασιών, διευκόλυνση των αμπελουργικών φροντίδων καθώς και σε λιγότερα λειτουργικά έξοδα κλαδέματος.

Κατά το καθάρισμα αφαιρούνται οι κληματίδες που δεν θα χρησιμοποιηθούν σαν παραγωγικές μονάδες, ενώ αυτές που θα μείνουν κλαδεύονται περίπου τα 50cm. Στην σύγχρονη αμπελουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηχανικό προκλαδευτή καθαρίσματος αλλά δεν αφαιρούνται κληματίδες παρά μόνο ‘κουρεύονται’ στο ύψος που επιθυμεί ο αμπελουργός.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο