Τα στόματα της Αμπέλου

 In BLOG

Το νερό απορροφάται από το τις ρίζες τις αμπέλου και μέσα από το ξυλώδης παρέγχυμα μεταφέρεται στα διάφορα μέρη του φυτού και καταλήγει στα στόματα όπου πραγματοποιείται η διαπνοή.

Τα στόματα είναι ζωτική σημασίας όργανα για το αμπέλι και έχουν το πιο σημαντικό ρόλο για την αντίδραση του φυτού σε συνθήκες ξηρασίας. Κατά την περίοδο ξηρασίας τα στόματα κλείνουν με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαπνοή με αποτέλεσμα το φυτό να αμύνεται στις συνθήκες έλλειψής νερού. Τα στόματα βρίσκονται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σε μεγάλο αριθμό και το κάθε ένα είναι ανεξάρτητο. Το αμπσισικό οξυ (όπου είναι συνδεδεμένο και με την ξηρασία) είναι η ουσία που επηρεάζει απευθείας την λειτουργία των στομάτων. Επίσης, η αγωγιμότητα του φυλλώματος επηρεάζει τη ποροτότητα, την κυτταρική μεμβράνη, την μεταφορά νερού και επιδρούν στη λειτουργία των στομάτων. Η αγωγιμότητα καθώς και οι βιοχημικοί μηχανισμοί διαφέρουν ανάλογα τον γονότυπο κάθε φυτού, με αποτέλεσμα κάθε αμπέλι να συμπεριφέρεται διαφορετικά στο υδατικό stress.

Οι υπεύθυνοι των αμπελώνων σε συνθήκες ξηρασίας χρησιμοποιούν λειτουργικές τεχνικές ποτίσματος, με σκοπό την παραγωγή υψηλών ποιοτικών προϊόντων, οι οποίες τεχνικές αποσκοπούν στην μείωση της διαπνοής και της φωτοσύνθεσης, δημιουργώντας ελεγχόμενο υδατικό stress στο φυτό και σαν αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της παραγωγής.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο