0

Καλλιεργούμενες Εκτάσεις Αμπελώνων

Η άμπελος αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα καλλιεργούμενα φυτά στην ανθρωπότητα. Η ιστορία της ξεκινάει από το τέλος της τριτογενούς γεωλογικής περιόδου, όπου εντοπίστηκε σαν άγρια άμπελος, ενώ η [...]

0

Sauvignon Blanc

Πρόκειται για μiα λευκή ποικιλία όπου η καταγωγή της προέρχεται από την κοιλάδα του Λίγηρα. Είναι αποτέλεσμα φυσικής διασταύρωσης των ποικιλιών Tramminer και Chenin Blanc, και αποτελεί την τρίτη [...]

0

Η Ρομπόλα

Με καταγωγή από την Κεφαλλονιά, η Ρομπόλα είναι μια λευκή ποικιλία πλέον αρκετά διαδεδομένη που παράγει υψηλής ποιότητας κρασιά συνήθως δεξαμενής. Καταγράφεται στο νησί της Κεφαλλονιάς ήδη από [...]