0

Τα στόματα της Αμπέλου

Το νερό απορροφάται από το τις ρίζες τις αμπέλου και μέσα από το ξυλώδης παρέγχυμα μεταφέρεται στα διάφορα μέρη του φυτού και καταλήγει στα στόματα όπου πραγματοποιείται η διαπνοή. Τα στόματα [...]