0

Φυλλόπτωση

Παρατηρείται στα τέλη της περιόδου βλάστησης και αποτελεί φυσιολογική διαδικασία του ετήσιου κύκλου του φυτού. Σε οποιαδήποτε άλλη φάση του ετήσιου κύκλου η φυλλόπτωση δεν είναι φυσιολογική και [...]

0

Βλαστολόγημα

Βλαστολόγημα (Épamprage) χαρακτηρίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται μη χρήσιμοι βλαστοί ή οφθαλμοί (λόγω θέσης, ζωηρότητας και αριθμό) κατά τα πρώτα στάδια της περιόδου βλάστησης