0

Προπαρασκευαστικό κλάδεμα ή Κλαδοκάθαρος

Το καθάρισμα ή προπαρασκευαστικό κλάδεμα είναι μια τεχνική κλαδέματος και κατανομής των εργασιών κλαδέματος η οποία αποτελεί τεχνική της παραδοσιακής αμπελουργίας. Πραγματοποιείται από την στάδιο [...]