Βιολογικές ιδιότητες του Εδάφους

 In BLOG

Ο αριθμός των ζωντανών οργανισμών όπου φιλοξενούνται  μέσα στο έδαφος δίνει στοιχεία σχετικά με τις βιολογικές ιδιότητες του εδάφους. Θετικό αποτέλεσμα της φιλοξενίας τους μέσα στο έδαφος είναι ότι τα κατάλοιπα που αφήνουν συνεισφέρουν στην αύξηση της βιομάζας των αμπελώνων. Παρόλα αυτά το αμπέλι είναι αυτό που συνεισφέρει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της βιομάζας διότι οι ζωικοί οργανισμοί διασπούν το τους φυτικούς ιστούς και μετά οι μικροοργανισμοί μέσω των φυτικών ιστών διοχετεύουν το έδαφος με άζωτο και άνθρακα.

Η πανίδα του εδάφους περιλαμβάνει διαφόρου μήκους οργανισμούς (νηματώδεις, ακάρεα, γαιοσκώληκες) και ανάλογα το μέγεθος χωρίζεται σε μικροπανίδα (έως <100μm), μεσοπανίδα (έως 1cm) και μακροπανίδα ( >1cm). Από τη άλλη, η μύκητες, ασκομύκητες όπως και τα φύκι αποτελούν την χλωρίδα του εδάφους. Τον πιο σημαντικό ρόλο αποτελούν οι γαιοσκώληκες όπου συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση της δομής του εδάφους, στην μείωση της διάβρωση, στην αύξηση των θρεπτικών συστατικών και οργανικής ουσίας του εδάφους.

Ο αριθμός τόσο των γαιοσκωλήκων όσο και των άλλων οργανισμών επηρεάζεται από την ποσότητα οργανικής ουσίας, την υγρασία, το pH όπως και την σύσταση του εδάφους. Όμως την πιο σημαντική επίδραση στον αριθμό των οργανισμών αποτελεί η χρήση ζιζανιοκτόνων, απολυμαντικών και μυκητοκτόνων. Η βιολογική καλλιέργεια ευνοεί σημαντικά την ανάπτυξη της χλωρίδας και πανίδας του αμπελώνα που σε βάθος χρόνου η ανάπτυξη των οργανισμών αυτών θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της ποιότητας και ποσότητας των προϊόντων του αμπελιού.

 

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο