Βιολογική Αμπελουργία

 In BLOG

Η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας είναι πλέον μονόδρομος. Η σωστή διαχείριση των πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αύξηση της βιωσιμότητας της καλλιέργειας και της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού στοχεύει στις βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας. Οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας αφορούν την  προστασία και βελτίωση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας καθώς και την ορθή διαχείριση των εχθρών του αμπελώνα με την χρήση και αύξηση των ωφέλιμων οργανισμών. Η αρχή της βιολογικής καλλιέργειάς αποσκοπεί σε γεωργική προσέγγιση παραγωγής προϊόντων με απόλυτο σεβασμό στην διατήρηση του οικοσυστήματος.

Στην βιολογική αμπελοκαλλιέργεια ο αμπελουργός δεν έχει στην διάθεση του χημικά μέσα αντιμετώπισης εχθρών, ούτε συμβατικά σκευάσματα αύξησης της γονιμότητας του εδάφους παρά μόνο αυστηρό σχεδιασμό διαχείρισης του αμπελώνα με πράσινες τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η αυστηρότητα αυτών των προδιαγραφών του βιολογικού αμπελώνα εμποδίζει πολλά υπάρχων συμβατικά αμπελοτεμάχια προς μετατροπή σε βιολογικά, λόγω ότι οι εδαφοκληματικοί παράγοντες δεν καθιστούν βιώσιμη την μετατροπή αυτή. Έτσι, ο αμπελουργός πριν την μετατροπή ενός αμπελοτεμαχίου ή την εγκατάσταση ενός νέου βιολογικού αμπελώνα πρέπει να ελέγξει πολλούς παράγοντες ώστε να είναι επιτυχής η καλλιέργεια.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο