Βιώσιμη Αμπελοκαλλιέργεια

 In BLOG

Η βιώσιμη αμπελοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες αμπελουργικές τεχνικές σε συνδυασμό με ένα αντίστοιχο κέρδος.

Πιο συγκεκριμένα, είναι η μεθοδολογία εργασιών που βοηθά στην αύξηση παραγωγής ποιοτικών σταφυλιών, χωρίς να περιορίζεται  η ανάπτυξη του φυτού χρόνο με τον χρόνο, προσφέροντας ένα μεγαλύτερο καθαρό κέρδος

Αυτό επιτυγχάνεται με αμπελουργία ακριβείας προσφέροντας στο περιβάλλον συνθήκες κατάλληλες για την περεταίρω ανάπτυξη του παρέχοντας ασφαλή προϊόντα για την υγεία του καταναλωτή διατηρώντας κληρονομιά, ιστορικά, οικολογικά και τοπογραφικά ζητήματα ακέραια.

 

Οι στόχοι της βιώσιμης αμπελοκαλλιέργειας είναι η προώθηση της καλλιέργειας σε πιο πράσινους χειρισμούς, προσφέροντας υψηλή φυσική βιοποικιλότητα στο οικοσυστήματος του αμπελώνα, η χρήση φυσικών μηχανισμών και τεχνικών καλλιέργειας, βοηθώντας και διατηρώντας για μακροπρόθεσμο διάστημα το μικροκλίμα και την γονιμότητα του εδάφους, μειώνοντας  την χρήση νερού και επιδράσεων στο έδαφος και αέρα μα αποτέλεσμα πιο υγιεινές συνθήκες εργασίας της αμπελουργικής ομάδας με σκοπό την αύξηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας φιλικά προς τον καταναλωτή.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα να γίνει σωστή διαχείριση του αμπελώνα με εκπαιδευμένο προσωπικό, σωστή επιλογή τοπίου, ποικιλιών και σύστημα φύτευσης, διαχείριση θρεπτικών συστατικών του εδάφους και χρήση νερού.

Recommended Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο