Βλαστολόγημα

 In BLOG

Βλαστολόγημα (Épamprage) χαρακτηρίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία αφαιρούνται μη χρήσιμοι βλαστοί ή οφθαλμοί (λόγω θέσης, ζωηρότητας και αριθμό) κατά τα πρώτα στάδια της περιόδου βλάστησης

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη θρέψη των βλαστών που θα παραμείνουν στο πρέμνο καθώς και προσδίδει στο φυτό μεγαλύτερη ζωηρότητα. Επίσης, μειώνει τις προσβολές από ασθένειες και ζωικούς εχθρούς. Τέλος, η διαδικασία αυτή γίνεται από έμπειρο προσωπικό όπου επιλέγει βλαστούς που βρίσκονται σε πιο ευνοϊκή θέση για να διατηρηθούν και θα δώσουν καταλληλότερες συνθήκες αερισμού, φωτοσύνθεσης και παραγωγής.

Ο χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας αυτής είναι εξαιρετικής σημασίας και θεωρείται όσο νωρίτερα γίνει, έπειτα του χειμερινού κλαδέματος, τόσο μεγαλύτερη ευρωστία και θρέψη θα δώσει στο κλήμα.

Η πιο συνηθισμένη περίοδος του βλαστολογήματος είναι κατά την εμφάνιση των ταξιανθιών, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι το όψιμο βλαστολόγημα είναι οικονομικά ασύμφορο λόγω των δυσμενών συνθήκων που δημιουργούν στο φυτό.

Το βλαστολόγημα κυρίως πραγματοποιείται χειρωνακτικά διότι επιφέρει πιο επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ επίσης μπορει να πραγματοποιηθεί είτε μηχανικα είτε χημικά.

 

Ακολουθήστε μας:

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Μετάβαση στο περιεχόμενο