Χλωρή λίπανση

 In BLOG

Η χλωρή λίπανση αποτελεί την καλλιέργεια κάποιου φυτικού είδους στο έδαφος με σκοπό την ενδυνάμωση της οργανικής ύλης και αύξηση των συγκεντρώσεων των θρεπτικών συστατικών, κυρίως του αζώτου, που βρίσκονται στο έδαφος.  Γενικότερα βοηθάει τις ιδιότητες και την σύσταση του εδάφους. Πιο συγκεκριμένα η συγκεκριμένη τεχνική σταματά την διάβρωση του εδάφους οπότε και το ξέπλυμα θρεπτικών συστατικών. Λόγω της διάσπασης και αύξησης της οργανικής ουσίας καθώς και της μεγαλύτερης διήθησης του νερού βοηθάει στην καλύτερη σύσταση του εδάφους αλλά προσφέρει και ένα καλύτερο περιβάλλον ανάπτυξης μικροοργανισμών. Επίσης είναι σημαντική η βοήθεια της στην αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Τα κριτήρια επιλογής του φυτικού είδους που θα χρησιμοποιηθεί για χλωρή λίπανση έχει να κάνει με τους στόχους που επιδιώκει ο αμπελουργός. Ο χρόνος φύτευσης είναι επίσης πολύ σημαντικός διότι αργοπορημένη χλωρή λίπανση πιθανώς σημαίνει ανταγωνισμός με τα πρέμνα για νερό και θρεπτικά συστατικά όπως και μπορεί να είναι ξενιστές για νηματώδης και έντομα. Η περιεκτικότητα των φυτικών ειδών σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία διαφέρει είδος με είδος. Η αναλογία του C/N είναι δείκτης ώστε να καταλάβει ο υπεύθυνος των αμπελώνων εάν χρειάζεται αζωτούχα χλωρή λίπανση και σε τι ποσοστό. Έτσι, ο βίκος αποτελεί ένα φυτό πλούσιο σε στοιχεία Ν,P,K ενώ τα σιτηρά χαρακτηρίζονται με μικρότερες συγκεντρώσεις μακροστοιχείων αλλά είναι πιο φθηνά προς αγορά και φύτευση. Τα ψυχανθή μπορούν να αποδώσουν μέχρι και 10 kg N/ στρέμμα αλλά είναι πιο δύσκολα στην φύτευση και έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες σε ασθένειες.

Η τελική επιλογή των φυτών χλωρής λίπανσης έχει να κάνει βασίζεται στις αναλύσεις εδάφους, στην σύσταση στου εδάφους, στην πορεία της θερμοκρασίας κατά την χειμερινή περίοδο, τις βροχοπτώσεις αλλα και το τελικό προϊόν που επιδιώκει ο αμπελουργός.

Recent Posts
Μετάβαση στο περιεχόμενο